http://www.kanalizace-instalateri.cz/cisteni-kanalizace

Každá vnitřní kanalizace domácnosti začíná v podstatě u zařizovacích předmětů. Proto je nutné se starat o čištění kanalizace již od prvotních odpadů, nasedajících na vnitřní kanalizaci. Do nich přitéká čistá voda, kterou po použití je třeba odvést pryč. Kanalizace se skládá z odtokových, připojovacích a odpadních potrubí. Na větrání vnitřní kanalizace slouží větrací potrubí.

Dalšími doplňky jsou různá vpusti, vtoky, armatury, šachty a jiné. Velmi důležité jsou i kvalitní zápachové uzávěry – sifony. Jejich nejdůležitější funkcí je zamezení úniku zapáchajících plynů z kanalizace do interiéru. Bariérou proti vniknutí větších předmětů do vtoků zápachových uzávěrů je mřížka,která musí být čistá. To vám zajistí čistění kanalizace

Potřebujete provést zkoušku čistoty odpadů?

Při úplném i částečném ucpání čištění kanalizace provede jejich pročištění!

Comments are closed.

^